Ondřej Filip

Individuální a týmový koučink

CHCI VĚDĚT VÍCE

Úspěšně jsem spolupracoval s těmito společnostmi

logo-cbre
logo-cushman
logo-oriflame
logo-oracle
logo-braun
logo-decathlon
logo-ikea
logo-reserved
logo-cpi
logo-klepierre
 
 
logo-starbucks
Ondřej Filip

Individuální koučink

Chcete mít odvahu být sám sebou a stát se aktivním tvůrcem svého života? Využijte sílu koučování!

Co je koučink?

Koučink je nejlepší cesta k poznání své jedinečnosti a dosahování svých cílů. Kvalitní kouč pomáhá klientovi získat odvahu stát se sám sebou a být aktivním tvůrcem svého života. Je tu jediné „ale”. Základním předpokladem úspěšného koučování je to, že klient sám chce.

Je-li tato podmínka splněna, účinky jsou trvalé a vy se dostanete do stavu rovnováhy, která bude nezávislá na vnějších okolnostech. Vaše vztahy se zlepší a váš pracovní výkon se zvýší, přestože vy nevynaložíte víc úsilí. S koučem naleznete skryté bariéry, které vás brzdí, a probudíte svůj potenciál.

Koučink rozvíjí především následující schopnosti a dovednosti: sebedůvěru, odpovědnost, samostatnost, vnitřní motivaci, vnímání reality a mnohé další.

Jak konkrétně koučink probíhá?

Co kouč, to jiné metody, co klient, to jiný přístup k němu. Základ ale zůstává vždy stejný. S každým klientem postupně projdeme čtyřmi fázemi koučování.

Začneme stanovením cíle, toho, čeho chceme společnou prací dosáhnout a proč je to pro klienta důležité.

Potom si vyhodnotíme stávající situaci, osobnostní potenciál a další zdroje, které má klient k dispozici.

Na základě takto stanovených podmínek najdeme nejlepší cestu a odstraníme z ní případné překážky.

Pak už zbývá jen nadefinovat konkrétní akční kroky, které klienta dovedou ke spokojenosti a úspěchu.

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

PRVNÍ HODINA ZDARMA


TRANSFORMAČNÍ A SPIRITUÁLNÍ KOUČINK

Transformace znamená pře-tvoření nebo přeměna. Někdy to vypadá, že vám v životě vůbec nic nechybí. Máte báječnou rodinu, skvělé přátele i kariéru, kterou vám leckdo závidí. A k tomu máte ještě jednu věc. Tou je neodbytný pocit, že vám přes to všechno něco schází. Tímto životním paradoxem jsem si před časem prošel i já. Měl jsem ale to štěstí, že jsem narazil na kouče, který mi ušetřil spoustu času a energie.

Pro většinu lidí je důvodem k transformaci až nějaká vnější dramatická okolnost, při které se začnou ptát a hledat odpovědi. Transformace a duchovnost není otázkou „jestli”, ale „kdy”. Proč čekat na životní dramata? Nebylo by lepší začít na sobě pracovat v momentě, kdy je váš život OK a máte dostatek sil na vyšší poznání sebe sama?

V čem konkrétně vám pomůžu?

 • hledání smyslu života
 • nalezení cesty, jak být sám sebou a žít život podle svého
 • schopnost žít v přítomném okamžiku
 • zjištění, zda se vaše životní cesta ubírá tím správným směrem
 • odhalení, jakými brýlemi se díváte na svět a co vlastně vidíte
 • umění žít v souladu s vnímáním vašeho vnitřního já
 • srovnání životních priorit
 • odhalení podnětů, které, i když je nepostřehnete svými smysly, ovlivňují váš život.
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

KOUČINK MANAŽERŮ A LÍDRŮ

V čem spočívá úspěch vrcholových sportovců? Mimo jiné v tom, že když trénují, vědomě zaměřují pozornost na určitou techniku, kterou chtějí zlepšit. A dělají to důsledně a pravidelně.

Profesní a osobní růst často bereme v práci jako vedlejší produkt k dosahování výkonu. Přitom je to naopak, zlepšení pracovního „forhendu” nastartuje váš výkon a navíc jako bonus přinese i více radosti. Když totiž děláte tvrdě v práci, vyděláte si na lepší živobytí. Když děláte tvrdě na sobě, vyděláte jmění.

Vy sami jste nejlepší experti na svůj život. Jako kouč vás mohu podporovat a pomáhat vám, začít brát profesní a osobní rozvoj jako přirozenou a zábavnou součást vašeho života.

V čem konkrétně vám pomůžu?

 • zvýšení pracovního výkonu dle vašich klíčových ukazatelů (KPI’s)
 • kreativní řešení obtížných pracovních úkolů
 • identifikace nejdůležitějších stakeholderů ve firmě a zlepšení komunikace směrem k nim
 • dosahování cílů pomocí vhodné komunikace
 • nalezení uspokojení a vyššího smyslu ve vlastní práci
 • příprava manažerů na jejich novou roli
 • odhalení případných bariér, které vám brání využívat naplno váš potenciál
 • zvládnutí profesních změn, jako je povýšení nebo změna oboru
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

KOUČINK VNITŘNÍHO LEADERSHIPU

V čem spočívá úspěch vrcholových sportovců? Mimo jiné v tom, že když trénují, vědomě zaměřují pozornost na určitou techniku, kterou chtějí zlepšit. A dělají to důsledně a pravidelně.

Profesní a osobní růst často bereme v práci jako vedlejší produkt k dosahování výkonu. Přitom je to naopak, zlepšení pracovního „forhendu” nastartuje váš výkon a navíc jako bonus přinese i více radosti. Když totiž děláte tvrdě v práci, vyděláte si na lepší živobytí. Když děláte tvrdě na sobě, vyděláte jmění.

Vy sami jste nejlepší experti na svůj život. Jako kouč vás mohu podporovat a pomáhat vám, začít brát profesní a osobní rozvoj jako přirozenou a zábavnou součást vašeho života.

V čem konkrétně vám pomůžu?

 • zvýšení pracovního výkonu dle vašich klíčových ukazatelů (KPI’s)
 • kreativní řešení obtížných pracovních úkolů
 • identifikace nejdůležitějších stakeholderů ve firmě a zlepšení komunikace směrem k nim
 • dosahování cílů pomocí vhodné komunikace
 • nalezení uspokojení a vyššího smyslu ve vlastní práci
 • příprava manažerů na jejich novou roli
 • odhalení případných bariér, které vám brání využívat naplno váš potenciál
 • zvládnutí profesních změn, jako je povýšení nebo změna oboru
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

KOUČINK EMOČNÍ INTELIGENCE

V čem spočívá úspěch vrcholových sportovců? Mimo jiné v tom, že když trénují, vědomě zaměřují pozornost na určitou techniku, kterou chtějí zlepšit. A dělají to důsledně a pravidelně.

Profesní a osobní růst často bereme v práci jako vedlejší produkt k dosahování výkonu. Přitom je to naopak, zlepšení pracovního „forhendu” nastartuje váš výkon a navíc jako bonus přinese i více radosti. Když totiž děláte tvrdě v práci, vyděláte si na lepší živobytí. Když děláte tvrdě na sobě, vyděláte jmění.

Vy sami jste nejlepší experti na svůj život. Jako kouč vás mohu podporovat a pomáhat vám, začít brát profesní a osobní rozvoj jako přirozenou a zábavnou součást vašeho života.

V čem konkrétně vám pomůžu?

 • zvýšení pracovního výkonu dle vašich klíčových ukazatelů (KPI’s)
 • kreativní řešení obtížných pracovních úkolů
 • identifikace nejdůležitějších stakeholderů ve firmě a zlepšení komunikace směrem k nim
 • dosahování cílů pomocí vhodné komunikace
 • nalezení uspokojení a vyššího smyslu ve vlastní práci
 • příprava manažerů na jejich novou roli
 • odhalení případných bariér, které vám brání využívat naplno váš potenciál
 • zvládnutí profesních změn, jako je povýšení nebo změna oboru
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

Ondřej Filip

Týmový koučink

Chcete vybudovat tým, který dosahuje výjmečných výsledků?
Využijte sílu týmového koučování!

Téměř každý z nás se pohybuje v rámci pracovního prostředí v různých týmech a pracovních skupinách. Zdroj produktivního fungování týmů a dosahování výjmečných výsledků spočívá ve schopnosti týmu, umožnit všem jeho členům v maximální možné míře využít své talenty a vytvářet mezi nimi synergií. Tyto schopnosti a společně s nimi i rozvoj emoční inteligence se ovšem nedají naučit na školení nebo v on-line kurzu na internetu. Jedním z nejvhodnějších nástrojů pro budování a rozvoj úspěšných týmů je proto týmový koučink.Týmový koučink rozvíjí schopnost týmu pracovat samostatně na společném cíli, komunikovat i přes rozdílnost názorů, zvládat emoce, vnímat jedinečnost každého člena a zároveň i jeho provázanost se zbytkem týmu.
Základním předpokladem úspěšného týmového koučování je to, že samotný tým chce změnu a jeho lídr neupřednostňuje direktivní styl vedení.Účinky týmového koučinku jsou dlouhodobé a tým začíná fungovat na takových základech, jakými jsou (sebe)důvěra, bezpečí, přirozený respekt a otevřenost. Tým získá schopnost samostatně si stanovovat cíle a hledat cesty k jeho dosažení formou spolupráce místo soutěžení.

Všechna koučovací sezení jsou podložena konkrétními a měřitelnými cíly, definovanými zadavatelem a týmem dle jeho potřeb a dle potřeb organizace.

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

PRVNÍ HODINA ZDARMA

RETAIL A NÁKUPNÍ CENTRA

Svět retailu a nákupních center je plný změn a rychle se vyvíjí. Prosadit se v něm mohou jen ti, kteří dokáží najít, rozvíjet a naplno využít svůj vnitřní potenciál. To je totiž přímá cesta k dlouhodobě výjimečným výkonům.

Dobrý manažer na takovém seberozvoji sám systematicky pracuje. Skvělý manažer má odvahu spolupracovat s koučem, s jehož podporou překonává své vnitřní bariéry, učí se jak proměnit výzvy v příležitosti a jak vytvářet tým přinášející výjimečné výsledky.

Ujistěte se, že váš kouč umí nejen využívat nejúčinnější nástroje současného koučinku, ale zároveň se zdatně orientuje ve vašem oboru. Já mám více než patnáctiletou zkušenost v oblasti retailu a nákupních center. Je to i váš obor? Budeme si rozumět.

V čem konkrétně vám pomůžu?

 • zvýšení pracovního výkonu dle vašich klíčových ukazatelů (KPI’s)
 • využití plného potenciálu jednotlivců a týmů
 • rozvoj vašich manažerských a obchodních dovedností
 • vytváření obchodních strategií a plánů
 • hledání vlastních kreativních řešení
 • plánování a provádění klíčových činností a úkolů
 • rozpoznání a pochopení individuálních potřeb vašich zákazníků
 • získání a udržení rovnováhy pracovního a soukromého života
 • nadefinování vizí, identit a hodnot firem a týmů
 • příprava a provádění manažerů v jejich nové roli
 • zlepšení komunikačních dovedností uvnitř a vně týmu
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ MALÝCH FIREM

Když se budete rozvíjet, bude se rozvíjet i váš podnik a roztočí se tak spirála úspěchu. Je jedno, v jaké fázi podnikání se právě nacházíte. Možná jste zrovna dostali nápad, možná procházíte stagnací či růstem.

Kouč vám pomůže nahlížet na překážky a krize jako na příležitosti a zároveň vám pomůže najít řešení k nastartování nebo restartování vašeho podnikání.

V čem konkrétně vám pomůžu pokud uvažujete o podnikání?

 • rozvoj vašich manažerských a obchodních dovedností
 • ověření vaší motivace podnikat a také toho, zda je vámi vybraný obor v souladu s vaším životním posláním
 • nadefinování vizí, hodnot, strategií a cílů podnikání
 • odhalení a překonání vnitřních bariér, které brání nastartovat úspěšný byznys
 • nastolení rovnováhy vašeho pracovního a soukromého života
 • příprava na případné překážky a jejich překonávání
 • zlepšení komunikačních dovedností uvnitř a vně týmu
 • rozpoznání a pochopení individuálních potřeb vašich zákazníků
 • plánování a provádění klíčových činností a úkolů
 • … a v mnohém dalším

V čem konkrétně vám pomůžu pokud jste právě začali podnikat?

 • hledání vlastních kreativních řešení
 • nadefinování klíčových činností a úkolů
 • schopnost efektivně nakládat s časem
 • odhalení a překonání vnitřních bariér, které způsobují stagnaci
 • příprava na možná rizika a schopnost je do budoucna předvídat
 • nastolení rovnováhy vašeho pracovního a soukromého života
 • budování týmu přinášející výjimečné výsledky
 • zlepšení komunikačních dovedností uvnitř a vně týmu
 • … a v mnohém dalším

V čem konkrétně vám pomůžu pokud už podnikáte?

 • identifikování dalších směrů rozvoje úspěšně fungující společnosti
 • odhalení a překonání vnitřních bariér, které brání dalšímu rozvoj
 • předefinování vizí, hodnot, strategií a cílů podnikání
 • efektivnější rozhodování a úspěšné vyjednávání
 • nastolení rovnováhy vašeho pracovního a soukromého života
 • … a v mnohém dalším

Nevěříte? Za zkoušku nic nedáte. Vážně nic.

Vyberte si z mých seminářů a workshopů

PRVNÍ HODINA ZDARMA

Ondřej Filip

3. 4. 2017 MÉNĚ STRESU? PROČ NE?

STRESSM. Benioff (Salesforce), O. Winfrey, B. Clinton, R. Murdoch, 50Cent, Google, Ford, Goldman Sachs a další. Co mají všechny tyto firmy, jejich šéfové a vlivní lídři byznysu. společného? Oni všichni praktikují Zaměřenou pozornost, aby byli výkonnější, efektivnější a šťastnější.
V únoru jsem psal o tom,  jak jsme “busy” a pár tipů jak se dostat ze začarovaného kruhu naší zaneprázdněnosti. Bohužel (nebo spíš naštěstí) k tomu, abychom lépe zvládali svůj čas, úkoly, povinnosti a činnosti, potřebujeme jít mnohem více do hloubky. Naše zaneprázdněnost je pouze symptomem hlubšího problému, který nemůže vyřešit “technickými radami jako je např. začínej tím nejdůležitějším, vytvoř si seznam úkolů, apod. To vše nám může pomoci být více organizovaní, ale nevede nás k podstatě věci. A podstatou toho, že jsme zaneprázdnění (a prokrastinujeme) je velmi často naše nízká sebehodnota.

2. 5. 2017 JSOU VŠUDE KOLEM NÁS…

strach, emoceJsou všude kolem nás, často přehlížené a podceňované, přesto s obrovskou silou a potenciálem rozvíjet naše životy. Jejich potenciál tvořit, je stejně mocný, jako potenciál ničit. Málokdy jim věnujeme pozornost jakou si zasluhují a přesto ovlivňují naše životy mnohem více, než si dokážeme vědomě připustit. Pokud jim podlehneme, udělají nám ze života peklo a stáváme se pouhou loutkou. Nechceme je vidět, slyšet ani cítit. Čím více je přehlížíme, tím více nás ovlivňují aniž si to uvědomujeme. Stále nevíte o kom je řeč? Seznamte se, prosím….Emoce. 

18. 6. 2017 PROČ JE SEBELÁSKA (NEJEN) V BYZNYSU TAK DŮLEŽITÁ?

sebeláskaDokážu si představit, jak tento titulek může vzbudit celou řadu negativních poznámek a komentářů o tom,  že něco jako sebeláska do byznysu nepatří. Patří sem ovšem více než si myslíme. U většiny z vás leží jádro vašeho byznysu někde jinde, a nemáte čas sledovat, co vše a do jak míry, může ovlivňovat výsledky vašich organizací nebo týmů. Sebeláska má zcela zásadní dopad na to jak fungujeme, může zásadně měnit byznys a vztahy a přitom se o ní v byznysu veřejně moc nemluví. Proč? Protože je to téma, které nás činí velmi zranitelnými, pokud ho otevíráme. A zároveň téma, které když neotevřeme, působí ohromné škody aniž si to uvědomujeme.

20. 3. 2017 CO JSEM SE O SOBĚ NAUČIL ZA 28 DNŮ?

 

aesthetic-1959284_1280Díky inspiraci ze sociální sítě Linked in jsem se rozhodl, že během měsíce února budu psát a publikovat krátké shrnutí každého dne na FB. Chtěl jsem vyzkoušet jaké to je, psát každý den krátkou reflexi toho, co se stalo, proč to vlastně dělat a jestli to vydržím.

Netušil jsem, jak moc užitečný a zároveň jednoduchý nástroj pro svůj rozvoj jsem začal používat. Již dříve jsem psal deníky ovšem spíše nahodile. Tyto krátké zprávy pro sebesamého zaměřené spíše na prožívání než na popis aktivit a činností, byly vždy příjemným zakončením dnem. Stačilo vždy pouhých 10 – 15 minut a 50-70 slov (někdy jen 1 nebo 2 slova) na stručné shrnutí toho, co byl v dang den pro mne nejdůležitější.
A co vše mi tato zkušenost přinesla? VÍC NEŽ JSEM ČEKAL…

30. 6. 2015 Co se můžete naučit, předtím než opustíte zaměstnání

Nedávno jsem četl článek o tom, jaké jsou hlavní důvody, proč zaměstnanci opouštějí zaměstnání.  Tady jsou od pátého k nejčastějšímu důvodu:

 • Žádné uznání a odměna
 • Nenaplňující práce
 • Byrokracie & politikaření
 • Nemožnost kariérního růstu
 • Přímý nadřízený

Je naprosto v pořádku najít si nové zaměstnání z výše uvedených nebo jakýchkoliv jiných důvodů. Dělat změny, které nás posouvají dále v našich životech je přirozené. Nicméně je velmi dobré se před takovým krokem ujistit, že jste se ve stávajícím zaměstnání naučili to, co jste se tam naučit měli. Hluboké porozumění a přijetí toho, co se děje ve vašem současném zaměstnání je klíčové pro vaše další kroky a budoucí pracovní úspěch.

1. 11. 2016 ZPĚTNÁ VAZBA 2.0

argument-238529_1280Mnoho mých klientů, kteří za mnou chodí posledních pár měsíců a 5 workshopů na téma dávání zpětné vazby, které jsem vedl na veletrhu pracovních příležitostí HR days mi ukazují jak je tato důležitá dovednost stále podceňovaná a obtížná, a to přesto, že školení na dávání zpětné vazby se zúčastňuje více či méně pravidelně většina lidí z většiny společností. Během debat s klienty a během workshopů jsem si všiml pár zajímavostí, které vám mohou pomoci zlepšit nejen schopnost dávat, ale i zpětnou vazbu přijímat.

30. 1. 2017 VY, VÁŠ TÝM A VAŠE ODPOVĚDNOST

cliff-1839392_1920“Každé rozhodnutí centrály bere odpovědnost lidem v jiných částech organizace a snižuje počet lidí, kteří mají pocit, že efektivně napomáhají a přispívají k fungování organizace” Dennis Blake
Odpovědnost – jedno z mnoha témat, o kterém se firmy a týmy domnívají, že pro ně není problematické, ale opak je pravdou. A přitom je otázka přjímání odpovědnosti, podobně jako většina důležitých věcí, ve své podstatě velmi jednoduchá. Odpovědnost začíná v okamžiku, kdy se rozhodneme, že ji převezmeme. Je tedy pouze a jen otázkou NAŠÍ VOLBY. 

1. 3. 2017 JSTE „BUSY“? POTOM MÁTE PROBLÉM…

speed-669606_1280Žijeme ve světe “busynesu” nebo ve světě „businessu“?
Kohokoliv se zeptám: „Jak se máš?“  Téměř vždy přichází v různých obměnách stále ta stejná odpověď: “Jsem busy”. Více či méně nešťastný výraz tváře se rychle mění na předstíranou veselost, která má dotyčného i mne, přesvědčit, že to tak je v naprostém pořádku.  “Být busy” se stalo normálním.

Nepřijde vám zvláštní, jako jsou si slova „busyness“ a „business“ podobná? 

Dobrovolně odevzdali naši odpovědnost za nakládání s naším časem, kterého máme každý den všichni naprosto stejně – 24 hodin, 1 440 minut, 86 400 sekund.  Jaká bude VAŠE VOLBA?

29. 1. 2018 DÁVEJTE SEBE SAMÉ NA PRVNÍ MÍSTO

businessman-2956970_1280Znám jich mnoho, protože mi důvěřují a já jim naslouchám. Je jich ovšem mnohem více, protože o tom, jak to mají, nemluví. Neuvědomují si vůbec, že něco není v pořádku, přijde jim to naprosto přirozené (být ve stresu a nestíhat), případně nevědí co s tím. Nebo se o tom prostě jen bojí mluvit. O kom mluvím?
Mluvím o vás, dámy a pánové. O vás, kteří podnikáte nebo vedete firmy a týmy. Chcete se bavit a být úspěšní v tom, co děláte. Chcete zabezpečit svou rodinu, chcete být dobrým partnerem a oporou pro vaše protějšky, chcete být rodičem, který smysluplně tráví čas se svými dětmi, chcete být prospěšní pro svou komunitu. Je toho celkem dost.

Nastal čas o tom nejen začít víc mluvit, ale hlavně začít s tím i něco dělat.

Ondřej Filip
Ondřej Filip

Reference

CBRE s.r.o.

„Na koučinku se mi líbilo, že jsme všichni společně objevovali a vytvářeli naše cíle, strategii, nápady na zlepšení aj. a hlavně všichni včetně nových členů týmů se aktivně zapojovali. Ondřej při společných sezeních svými otázkami a návrhy šel vždy „pod povrch“, abychom se na věci dívali z většího odstupu a uvědomili co je cíl, co je strategie a nástroj k dosažení cíle atd. Můžu říci, že moje očekávání bylo 100% naplněno.“

Aleš Nečas, Letting Consultant

Pár koučingů jsem v životě už prošla.  Tento mi dal asi nejvíc to, že jsme se s kolegy více poznali (názory a povahy pod čarou , energie, sebevědomí, extravert – introvert atd.). Společně jsme si uvědomili, shrnuli, jak musíme fungovat jako tým i jednotlivec, abychom dosáhli cíle. Líbí se mi Tvůj pozitivní přístup a zajímavosti, které jsi do koučinku vložil a tím i oživil. Určitě bych Tě doporučila, z mého pohledu má koučink vždy význam, lidi kolikrát netuší, kam se posunou.

Ing. Radana Malásková, Letting Consultant

Oracle Czech s.r.o.

„Rád bych doporučil Ondřeje Filipa, a to zejména za účelem týmového koučinku. Vedu obchodní tým v regionu střední a východní Evropy a mám velmi pozitivní koučovací zkušenost z letošního července – Ondřej se velice dobře ujal své role a jako nezávislý pozorovatel (navíc pocházející z jiného odvětví, což bylo ku prospěchu věci) nám díky použitým metodám pomohl odhalit dvě nejdůležitější oblasti, ve kterých existuje významný prostor pro zlepšení, přičemž obě mají zásadní vliv na úspěch a spokojenost zákazníka i samotného týmu. Výsledkem spolupráce s Ondřejem je smysluplný počet priorit a zcela konkrétní další kroky navázané na rozumné termíny.“

Ján Stanko, Regional Sales Manager, CEE 

Inter IKEA Centre Česká republika s.r.o.

S Ondrou jsem spolupracoval v roce 2014 na zlepšení vedení lidí a musím říct, že spolupráce během několika sezení byla skvělá. Díky Ondrovi jsem pochopil, že mohu najít různá idividuální řešení v oblastech, ve kterých si více či méně nevím rady. Musím říct, že díky této zkušenosti jsem dosáhl osobního i profesního rozvoje. Ondra efektivně podporoval pomocí dobře kladených otázek mé myšlení a inspiroval mě k maximalizaci mého osobního a profesního potenciálu. Nejlepší na tom bylo, že jsem si vše musel uvědomit sám a tím jsem tomu více věřil a přijal tak změny v mém chování a jednání bez přesvědčování mého okolí. Díky Ondrově profesionalitě a přístupu jsem se mohl zcela otevřít všem myšlenkám a využít tento čas pro uvědomění si mých vlastních chyb a slabých stránek, na kterých mohu efektivně pracovat.

Tomáš Míček, Operational manažer

Safe Trade s.r.o (www.hodinky-365.cz)

Coaching pro mne byl něco nového a nevěděl jsem přesně do čeho jdu. Coaching bych přirovnal k sezení s psychologem. Coaching není samo spásný, coach vám neřekne co máte dělat, na to musíte přijít sami. Já sám jsem po absolvování coachingu s panem Ondřejem Filipem přišel na to, co je pro mne v businessu důležité, utřídil jsem si myšlenky a nalezl směr kterým se vydat.

Ing. Radek Vyhlídal

B. Braun Medical s.r.o.

Společně s mým týmem jsme absolvovali seminář se zaměřením na komunikační dovednosti vedený Ondřejem v dubnu 2012. Příjemným překvapením pro mne byla míra zapojení všech zúčastněných, a to již od samého počátku. Během 3 hodin společné práce jsme se v důvěryhodné atmosféře díky struktuře semináře a netradičnímu přístupu Ondřeje, dostali k opravdovým základům komunikace našeho týmu jako je důvěra, otevřenost, respekt apod. Ondřej svým přístupem velmi citlivě reagoval na potřeby a podněty všech zúčastněných a zároveň nás podněcoval k hledání vlastních odpovědí v otázkách naší vzájemné komunikace. Na konci semináře byla znát vysoká míra energie a porozumění, což určitě považuji za velkou přidanou hodnotu. Z tohoto pohledu věřím, že celý seminář bude mít dlouhodobé dopady nejen na celý tým, ale i jeho obchodní výsledky a těším se na budoucí spolupráci.

MUDr. Jaya Gürlichová, MBA

Petr Kouble, Franchise partner NATURHOUSE

Ahoj Ondřeji, uběhlo už několik dní od našeho posledního sezení, tak bych rád využil této příležitosti, abych Ti ještě jednou poděkoval za celou naši více než půlroční spolupráci. Na samém začátku jsem měl pocit, že má vize a zároveň stanovený cíl je spíše zbožným přáním – tím spíš v časovém horizontu, který jsme si na jeho dosažení dali! Díky Tvému koučinku jsem ale záhy začal vidět reálné obrysy mého budoucího podnikání a po roce a půl, po kdy byl nápad pouze v mé hlavě, začal konečně nabírat ten správný směr! Naše pravidelné sezení mi hodně pomáhali o celé věci přemýšlet, soustředit se na cíl a hlavně nepolevovat v úsilí. Dneska jsem zase na začátku, ale na tom, na kterém jsem chtěl být. Tvé služby budu rozhodně dále doporučovat! Jen tak dál a přeju Ti spoustu spokojených klientů!

Petr Kouble

Zuzana Adámková

Někdy se člověk těžko vžívá do druhého člověka, aby pochopil jeho jednání, nesoudil a nedělal si domněnky. Já měla takový problém s rodiči. Diky dynamické mapě jsem byla schopna, podívat se na náš vztah jako nezúčastněná osoba a bylo neuvěřrtelné, jak se stejná situace, pouze z jiného úhlu pohledu, zdála být naprosto odlišnou a mé předchozí (naučené) chováni a reakce nyni vypadaly nesmyslně a vůbec neodpovidaly dané situaci a to jen proto, že jsem si myslela, že si rodice něco myslí a ono to přitom bylo úplně jinak. Po dvou týdnech jsem své rodiče navštívila a nestačila se divit. Aniž bych cokoliv změnila nebo jim něco řekla, náš vztah byl lepší a komunikace naprosto odlišná a přirozená. Naučené chováni nahradilo vnimani a pochopeni toho druheho, zmizely domněnky. Nevim, jak to funguje a nevěřila bych, že to vůbec může fungovat, kdybych to sama nevyzkoušela na vlastni kůži… „Děkuji moc Ondro za užasné a citlivé vedení. Diky tobě je i těžká situace lépe uchopitelná a řešitelná.

Zuzana Adámková

 
Ondřej Filip
Ondřej Filip

Ondřej Filip

info@ondrejfilip.com
+420 777 292 545
skype: coachondrej

MŮJ STROM ŽIVOTA

     

Kontaktní formulář

Please leave this field empty.