Ondřej Filip
  • Úvod
  • Blog
  • VY, VÁŠ TÝM A VAŠE ODPOVĚDNOST

30. 1. 2017 – VY, VÁŠ TÝM A VAŠE ODPOVĚDNOST

cliff-1839392_1920“Každé rozhodnutí centrály bere odpovědnost lidem v jiných částech organizace a snižuje počet lidí, kteří mají pocit, že efektivně napomáhají a přispívají k fungování organizace” Dennis Blake
Odpovědnost – jedno z mnoha témat, o kterém se firmy a týmy domnívají, že pro ně není problematické, ale opak je pravdou. A přitom je otázka přjímání odpovědnosti, podobně jako většina důležitých věcí, ve své podstatě velmi jednoduchá. Odpovědnost začíná v okamžiku, kdy se rozhodneme, že ji převezmeme. Je tedy pouze a jen otázkou NAŠÍ VOLBY. 


Proč je odpovědnost tak důležitá? Přijímání odpovědnosti má nezanedbatelný vliv na spokojenost v našich osobních i pracovních životech, a tím pádem i na výkon týmů. Příjímání odpovědnosti nám totiž dává pocit, že ve svém životě sedíme v autě na místě řidiče, a ne na místě spolujezdce. Rozvíjení maximální týmové odpovědnosti je proto v zájmu nejen každého lídra týmu, ale i jeho členů.
Odmítání odpovědnosti je pro nás velmi nebezpečné a vlastně toxické. Kdykoliv se zbavujeme odpovědnosti a dáváme ji někomu (nebo něčemu) jinému, společně s odpovědností odevzdáváme zároveň i NAŠI SÍLU – partnerovi, šéfovi, klientům, kolegům, firmě, přátelům, atd….
Kdykoliv se zbavujeme odpovědnosti a dáváme ji někomu (nebo něčemu) jinému, společně s odpovědností odevzdáváme zároveň i NAŠI SÍLU.
Přečtěte si tuto větu několikrát, než opravdu pochopíte její význam. Odevzdání síly je vlastně cenou, daní nebo poplatkem, které platíte za to, že se můžete zbavit své odpovědnosti. Takové jednání se vám ovšem z dlouhodobého pohledu hrubě nevyplatí.

Jak se projevuje zbavování odpovědnosti v týmu? 

1) Členové týmu spíše pracují, protože musí, než že chtějí – nízká míra vnitřní motivace a nasazení
2) Uvnitř i navenek si tým tzv. kryje záda – typicky přemírou emailové komunikace a dáváním do kopie velkého množství kolegů
3) Sníženou schopností se rozhodovat – rozhodnutí jsou pomalá, tým rozhodnutím nevěří a nestojí si za mimi
4) Neschopností chránit si své osobní nebo týmové hranice
5) Direktivním stylem řízení a nadměrnou mírou kontroly
6) Velká časová a stresová zátěž – byť jsou příčiny na první pohled vnější, ve skutečnosti nejsou, protože spočívají v odmítání odpovědnosti za své vlastní pocity a zvládání stresu
7) Zvýšenou mírou obviňování – ostatních (šéf, firma, zákazník, kolega, partner bůh nebo osud) za svoji pracovní situaci, život, potíže, apod.
8) Stavění se do role oběti – s tím nemohu nic dělat. Klient mne odmítnul, šéf neschválil, apod. Nemůžete s tím nic dělat, takže s tím nic neděláte a zůstáváte pouze u stěžování
9) Racionalizování – nic se neděje, to nevadí, on/ona to tak nemyslel (a). Odmítání převzetí odpovědnosti za své emoce a pocity a jejich potlačování. V důsledku toho jen neustále “přemýšlíte” a nepřebíráte odpovědnost za nalezení a realizování řešení.
10) Zachraňování – všech a všeho kolem sebe. Kolegů, šéfa, termínů, projektů atd. Odmítáte odpovědnost za to, kolik času trávíte v práci a jak si ji organizujete.

 

Jaká je úroveň přijímání odpovědnosti lidí ve vašem týmu?

Jak se změní SÍLA vašeho týmu, když se zaměříte na přijímání odpovědnosti?
Zkuste během následujících 7 dnů, zaměřovat pozornost na přijímání odpovědnosti. Nehodnoťte, jen pozorujte a všímejte si, co se děje ve vašem nitru i kolem vás, když přebíráte plnou opravdou odpovědnost za svoje chování, jednání a pocity.

 

ŽIVOT JE SKVĚLÝ!

Ondřej

 
Ondřej Filip
Ondřej Filip

Ondřej Filip

info@ondrejfilip.com
+420 777 292 545
skype: coachondrej

MŮJ STROM ŽIVOTA

     

Kontaktní formulář

Please leave this field empty.